Hun har vikar her nå i et år fra oktober 2019 til noveber 2020.

Vikar i denne perioden er Karolina Nilsson Eriksson