Ole-Fredrik Melleby er i 1 års permisjon fra august 2020

Sarah Chacko-George er vikar i denne perioden.