Kjære pasienter.

I forbindelse med at jeg skal spesialisere meg innen allmenmedisin skal jeg ta et år på sykehus. Jeg har fått en hyggelig vikar som jeg er sikker på at vil ivareta dere på beste måte. Skulle dere likvel ønske å snakke med meg kan dere gi beskjed til helsesekretær Monica Mydland. Gi meg noen uker og jeg vil kontakte dere.